Artikler om databeskyttelse og GDPR

Her vil du kunne finde artikler om kravene i  GDPR og den danske databeskyttelseslov

GDPR's krav om sletning

Sletning af personoplysninger er et af de grundlæggende krav, som vi skal leve op til for at respektere de registreredes rettigheder.