Procedurer og retningslinjer 

Efterlevelse af GDPR er ikke en simpel opgave. Organisationer vil typisk have behov for retningslinjer, vejledninger og skabeloner for at understøtte efterlevelsen af GDPR. Retningslinjer og vejledninger mv. gør det også lettere for jeres medarbejdere at gøre det rigtige i det daglige.


Her er en oversigt over en række emner, hvor retningslinjer og procedurer mv. kan være relevante. I oversigten er der desuden foretaget en skønsmæssig vurdering af behovet for at understøtte de forskellige områder med retningslinjer mv. hos den enkelte dataansvarlige.

.........................................

Dette er en informationstekst, som fremhæver centrale elementer vedrørende en problemstilling. Teksten kan ikke stå alene som rådgivning men bør suppleres med viden om regler og praksis og efter behov professionel rådgivning.

Version 1.0          19-07-2023

Fordi retningslinjer og skabeloner er så vigtige, har jeg også gjort det til en angriber på GDPR-holdet her