Dom om indsigtretten - udlevering af kopi af oplysningerne 

GDPR indeholder en række krav til, hvordan du skal håndtere en anmodning fra en person, der ønsker indsigt i de oplysninger, som din myndighed eller virksomed har om personen. En ny dom fra EU-domstolen bidrager til forståelsen af  disse krav. Dommen forklarer navlig, hvad det indebærer, at du skal udlevere en kopi af de personoplysninger, der behandles.  


I maj måned 2023 har EU-domstolen afsagt en dom, der kan være interessant, når du skal håndtere en indsigtsanmodning.


Domstolen siger bl.a., at retten til at få en kopi af de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler, indebærer, at den registrerede får udleveret en nøjagtig og forståelig gengivelse af alle disse oplysninger.

Domstolen siger også, at dette indebærer retten til at få en kopi af uddrag af dokumenter, såvel som hele dokumenter eller uddrag fra databaser, som bl.a. indeholder de nævnte oplysninger, hvis udleveringen af en sådan kopi er nødvendig for at gøre det muligt for den registrerede effektivt at udøve de rettigheder, som vedkommende er tillagt ved forordningen. Samtidig understreger domstolen, at der i denne henseende også skal tages hensyn til andres rettigheder og friheder.


Kommentarer

Indsigtsanmodninger skal besvares efter artikel 15 i GDPR om "Den registreredes ret til indsigt".  Når du svarer, skal du leve op til frister og formkrav i artikel 12, og du kan overveje, om undtagelserne i bl.a. den danske databeskyttelseslov evt. finder anvendelse. 


Dommen slår fast, at den registrerede skal have udleveret en nøjagtig og forståelig gengivelse af alle de oplysninger, som vedkommende skal have indsigt i. Det er altså ikke nok at beskrive oplysningerne, det er de præcise og fuldstændige oplysninger, der skal udleveres. 


Dommen omtaler også, at retten til at modtage en kopi ikke bør krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder, herunder forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendomsret, navnlig den ophavsret, som programmerne er beskyttet af. Her henviser domstolen til artikel 15, stk. 4.  

Når du skal vurdere, om der i et konkret tilfælde kan gøres undtagelse fra indsigtsretten, har du i helt særlige tilfælde evt. også mulighed for at bruge bestemmelsen i artikel 12, stk. 5, om anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne. Der findes også regler i den danske databeskyttelseslov, som kan medføre undtagelse fra indsigtsretten i særlige tilfælde. Dette er imidlertid en helt anden vurdering og ikke det, som den konkrete dom handler om. 

.........................................

Dette er en nyhedstekst, som fremhæver udvalgte elementer fra en afgørelse eller vejledning mv. For den fulde forståelse henvises til indholdet af afgørelsen eller vejledningen og evt. professionel rådgivning.

Dommens dato: 4. maj 2023

Domstolens sag: C-487/21 Österreichische Datenschutzbehörde og CRIF

Link til EU-Domstolens pressemeddelelse
Link til dommen


Artikel 15, stk. 3, i GDPR

 

3. Den dataansvarlige udleverer en kopi af de personoplysninger, der behandles.


For yderligere kopier, som den
registrerede anmoder om, kan den dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.


Hvis den registrerede indgiver anmodningen elektronisk, og medmindre den registrerede anmoder om andet, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form.

Link til databeskyttelsesforordningen (GDPR)